Natuurgeneeswijzen bestrijden geen ziekten, maar richten zich voornamelijk op herstel van gezondheid en welbevinden. Er wordt uit gegaan van een holistische benadering. Dat wil zeggen dat niet alleen op de ziekte of het zieke orgaan gericht wordt, maar ook op de totale samenhang van lichaam en geest en eventuele omgevingsfactoren die invloed hebben. Bij deze integrale behandeling worden dieperliggende oorzaken aangepakt. Hierbij staat het 'zelfgenezend vermogen' van het lichaam centraal, evenals aandacht voor het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen. Soms worden daarbij natuurlijke middelen ter ondersteuning geadviseerd. Het mooie van natuurgeneeswijzen is, dat een cliënt wordt toegerust met nieuwe kennis, vaardigheden en vooral bewustwording zodat eigen gezondheid en welbevinden op lange termijn zelf in stand gehouden kunnen worden.


Natuurgeneeskundige therapieën kunnen prima samengaan met reguliere therapieën doordat ze ondersteunend of versterkend kunnen werken. Natuurgeneeswijzen zijn daarmee een toevoeging op de reguliere gezondheidszorg maar vervangen nooit de behandeling van een regulier arts.


OMNIA praktijk voor natuurgeneeswijzen werkt eclectisch. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van diverse soorten ondersteunende therapieën en technieken (bijvoorbeeld regressietherapie, de kracht van vergeving, reflexzonetherapie, aromatherapie, Schussler celzouten, Sanoconcept, Bachbloesemremedie, E.E.N.® energetica etc.) om een behandeling op maat te geven, passend bij de hulpvraag van de cliënt.


In het eerste consult wordt een intake afgenomen en de hulpvraag vastgesteld, waarna een eerste behandeling volgt. Een volgend consult vindt na ongeveer 3 weken plaats. Gestreefd wordt naar een beperkt aantal behandelsessies.
De kosten voor het eerste consult inclusief intake bedragen € 90,00.
Vervolgconsulten bedragen € 70,00. Telefonisch consult € 20,00 per 15 minuten.

 

Indien ondersteunende middelen worden geadviseerd, kunnen deze over het algemeen bij de apotheek, reformwinkel of drogist worden besteld.


OMNIA praktijk voor Natuurgeneeswijzen voldoet aan alle opleidingseisen om voor (gedeeltelijke) vergoeding van consulten door zorgverzekeraars in aanmerking te komen en staat geregistreerd in het HBO-register voor beroepsbeoefenaren. de praktijk is geregistreerd bij CIBG en Vektis. Natuurgeneeskundige consulten vallen onder de aanvullende verzekering. Geadviseerd wordt om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding. OMNIA praktijk voor Natuurgeneeswijzen is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG, stichting MET en koepelorganisatie RBCZ. Voor klacht- en geschillenafhandeling is OMNIA aangesloten bij QUASIR.